Ươm mầm “hạt giống đỏ” trong trường học-bài cuối

Thứ năm - 02/11/2023 03:14 397 0

Bài cuối:
CẦN SỰ VÀO CUỘC ĐỒNG BỘ

BPO - Tăng cường công tác phát triển đảng trong trường học là yêu cầu cấp thiết nhằm góp phần trẻ hóa đội ngũ, tăng sinh lực cho Đảng. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở vẫn còn những khó khăn, rào cản. Do đó, thời gian tới muốn thực hiện tốt công tác này cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, với những giải pháp cụ thể, rõ ràng.

Giao chỉ tiêu - tại sao không?

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, mỗi năm Bình Phước kết nạp 1.200 đảng viên. Số liệu từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 3.583/6.000 đảng viên, đạt 59,71% chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Để hoàn thành mục tiêu này, đồng thời triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét giao chỉ tiêu kết nạp Đảng cho các đơn vị trường học.

Tại hội nghị chuyên đề công tác phát triển đảng viên trong HSSV tại các trường THPT, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban T chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà cho rằng: Các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch phát triển đảng trong HSSV phải rõ người, rõ việc, rõ nội dung, rõ thời gian cho từng đối tượng cụ thể

Cụ thể, phấn đấu hằng năm, mỗi chi, đảng bộ trường THPT kết nạp từ 2 đảng viên là học sinh trở lên; mỗi trường cao đẳng kết nạp từ 3 đảng viên là sinh viên, học viên trở lên; các chi bộ trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quan tâm kết nạp Đảng đối với học sinh đủ điều kiện. Về tiêu chuẩn, ngoài phẩm chất đạo đức tốt, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động, đối với học sinh tính đến thời điểm kết nạp phải được xếp loại học tập từ khá trở lên; chú trọng xem xét kết nạp học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, thể thao cấp tỉnh trở lên. Đối với sinh viên tính đến thời điểm kết nạp có điểm trung bình học tập đạt loại khá trở lên, ưu tiên xem xét sinh viên tích cực nghiên cứu khoa học hoặc đoạt giải cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, hội thi tay nghề từ cấp tỉnh trở lên.

Tuổi trẻ Bình Phước ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023

Các chi, đảng bộ nhà trường ngoài xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên từ những đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên (HSSV) cho từng năm học và cả nhiệm kỳ, cần chỉ đạo ban chấp hành đoàn trường chủ động bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ. Phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng. Đồng thời cần lưu ý, khi tổ chức kết nạp Đảng cho HSSV, cấp ủy nhà trường phải mời đại diện thường trực huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến dự, trao quyết định và phát biểu khuyến khích, động viên để tạo sự lan tỏa tinh thần, phấn đấu vào Đảng của HSSV.

Khi tạo nguồn kết nạp Đảng, những học sinh phấn đấu tốt nhưng chưa đủ tuổi kết nạp theo quy định Điều lệ Đảng, cấp ủy nhà trường vẫn thực hiện tạo nguồn, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định để các em có điều kiện học tập, phấn đấu, sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 19 đảng bộ trực thuộc, 730 tổ chức cơ sở đảng, 2.388 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 38.990 đảng viên. Trong đó có 14.230 đảng viên nữ, chiếm 36,50% tổng số đảng viên; 2.636 đảng viên người dân tộc thiểu số, chiếm 6,67%; 436 đảng viên là người theo các tôn giáo, chiếm 1,09%; 8.655 đảng viên là đoàn viên thanh niên, chiếm 22,20%.

 

Tăng cường trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể

Thực tế cho thấy, công tác phát triển đảng viên trong HSSV mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài. Vì vậy, đòi hỏi phải có nhận thức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị.

Trong đó, đối với các đơn vị liên quan trực tiếp như Sở GD&ĐT, ngoài đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, thể thao, cần thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, chuyên đề về truyền thống lịch sử đảng bộ các cấp trong tỉnh, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm chỉ đạo các hoạt động đoàn, thanh niên trường học, tạo điều kiện cho học sinh thể hiện năng lực, rèn luyện và trưởng thành. Định kỳ hằng năm phải kiểm tra công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đưa tiêu chí phát triển đảng viên của các trường thành chỉ tiêu quan trọng để xét thi đua, khen thưởng hằng năm trong trường học.

Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Phước đoạt giải nhất Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT

Đối với Tỉnh đoàn, tích cực vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên”; trong đó tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đưa nội dung phát triển đảng trong HSSV vào chương trình công tác năm. Phối hợp các trường tổ chức đối thoại, tọa đàm để tuyên truyền, cổ vũ đoàn viên, thanh niên, học sinh thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo. Qua đó phát hiện, lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Đối với các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, hằng năm ngoài xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong HSSV cho các trường, cần giao nhiệm vụ cho cấp ủy thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc kết nạp Đảng tại tổ chức đảng được phân công phụ trách. Định kỳ hằng quý, yêu cầu tổ chức đảng các trường xem xét lựa chọn HSSV ưu tú đưa vào danh sách bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đồng thời, phân công đảng viên chính thức và tổ chức đoàn theo dõi, giúp đỡ HSSV ưu tú phấn đấu vào Đảng.

Tại hội nghị chuyên đề công tác phát triển đảng viên trong HSSV tại các trường THPT, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2023, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà cho rằng: Các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch phát triển đảng trong HSSV phải rõ người, rõ việc, rõ nội dung, rõ thời gian cho từng đối tượng cụ thể. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần phát huy hơn nữa vai trò trước, trong và sau khi kết nạp Đảng, tuyệt đối không để các đảng viên mới được kết nạp gặp khó khăn trong việc chuyển sinh hoạt đảng.

“Thời gian tới, cần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm người đứng đầu, nhất là trách nhiệm của các tổ chức đảng trong nhà trường, đoàn thanh niên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; thường xuyên quan tâm giáo dục, phát hiện, tạo nguồn đối với những HSSV ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, bổ sung nguồn nhân lực trẻ, trí thức cho Đảng, cho hệ thống chính trị các cấp trước mắt và lâu dài”.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy NGUYỄN HỒNG TRÀ

 

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Thực tế, điều quan trọng nhất vẫn là, trên con đường phấn đấu trở thành đảng viên, mỗi HSSV phải có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tri thức, bản lĩnh chính trị, khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 194 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1404 | lượt tải:1236

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 363 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập75
  • Hôm nay21,422
  • Tổng lượt truy cập10,155,421
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây